Płace

Sporządzanie list płac –  w ramach osobowego funduszu płac oraz umów cywilnoprawnych

  • Dokumenty rozliczeniowe do ZUS
       –  sporządzanie i przesyłanie miesięcznych rozliczeń ZUS [ DRA, RCA, RSA]
       –  sporządzanie i przesyłanie rocznych raportów ZUS [IWA]
  • Deklaracje PIT-11, PIT-40, PIT-4
  • Dokumenty ZUS (Z-3,Rp-7 i inne)
  • Korekty dokumentów do ZUS
  • Na życzenie klienta sporządzanie raportów przelewów bankowych oraz przekazywanie wynagrodzeń pracowników
  • Sporządzanie miesięcznych rozliczeń zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych
  • Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
  • Sporządzanie pasków wynagrodzeń

Dodaj komentarz